Cel

WIZJA

Eksperci Centrum dążą do wzrostu gospodarczego Szczecina oraz regionu zachodniopomorskiego. oferując swoją wiedzę nt. budowy. prowadzenia oaz rozwoju inicjatyw prorozwojowych na styku nauki. biznesu. stacupów oraz rynku finansowego.

MISJA

Wspieramy n-kodych przedsiębiorców. zapewniając sprawny dostęp do wiedzy oraz kontaktów biznesowych. Podnosimy kompetencje kadry managerskiej polskich przedsiębiorstw. Wskazujemy sposoby budowy innowacyjnej gospodarki instytucjom publicznym.

CEL

Celem naszego Centrum jest budowa skutecznego ekosystemu innowacji Pomorza Zachodniego.

Jak pracujemy?

Pracujemy z organizacjami przedsiębiorców, wspieramy rozwój klastrów. Doradzamy instytucjom publicznym, tak lokalnym jak i krajowym, jak budować ekosystemy innowacji. Nasi eksperci to twórcy szeregu ngo’sów działających na styku nauki i biznesu.
Wiedzę zdobywaliśmy na prestiżowych międzynarodowych uczelniach, m.in. Uniwersytecie Stanforda. Jesteśmy także absolwentami studiów MBA.