Firmy

OFERTA WSPÓŁPRACY DLA FIRM

Jesteśmy praktykami, od lat prowadzącymi własne firmy. Doradzamy młodym i dojrzałym przedsiębiorcom w obszarze wprowadzania zmian oraz innowacji wewnętrznych i zewnętrznych. Braliśmy udział w wielu projektach i wdrożeniach na terytorium PL oraz zagranicą. Zapraszamy do współpracy!

Zweryfikuj swój projekt

To unikatowa na rynku polskim oferta. Współpracujemy z najlepszymi ekspertami oceniającymi projekty UE w Polsce. Jeśli chcesz zweryfikować swoją aplikację lub tą opracowaną przez firmę doradczą - przeprowadzimy symulację oceny merytorycznej oraz panelowej z udziałem ekspertów UE. Twoja szansa na pozyskanie dotacji znacząco wzrośnie!

 

 

Więcej informacji

Program Wprowadzenia Zmiany

Dla przedsiębiorców, którzy chcą przygotować się m.in. do nowego okresu programowania UE, tj. zamierzają podjąć działania proinnowacyjne oraz chcą zwiększyć swoją przewagę konkurencyjną poprzez poprawę efektywności pracy i procesów w firmie proponujemy nasz Program Wprowadzania Zmiany. Program składa się z dwóch elementów: audytu (przeprowadzonego metodyką międzynarodową) oraz pracy zespołowej nad wprowadzeniem zmian organizacyjno-biznesowych.

Więcej informacji

Brokering technologiczny

Nasza spółka posiada bardzo szerokie kontakty w środowisku naukowym. Nasi eksperci zarządzali sieciami współpracy UD, budowali programy wsparcia rozwoju deep techów, realizowali wiele projektów z udziałem jednostek naukowych. Nie każdy badacz oraz technologia jest na odpowiednim poziomie, my zweryfikowaliśmy z kim oraz na czym pracować. Wybierając nas masz większą szansę na skuteczne dowiezienie projektu do końca lub na wybór najlepszej możliwej technologicznej opcji.

 

Więcej informacji

Tworzenie instytutów naukowych

We współpracy z Fundacją Polska Innowacyjna pomożemy Państwu zbudować instytut badawczy, będący w rozumieniu prawa UE organizacją badawczą (spółkę non-profit pn. R Research Institute, w skrócie XRI). Jest to dość nowa koncepcja budowania portfela technologicznego przy spółce-matce. XRI pozyskiwałbym projekty badawcze z domeny publicznej, w ramach których realizowany mogłyby być różne obszary działalności firmy. Związane byłyby z dużym ryzykiem, którego nie będzie ponosić firma (ukierunkowanie na rozwiązywanie konkretnego problemu lub grup problemowych).

Więcej informacji